Strona Główna Strona Główna
WKU Garwolin
 

 

 

 


 

WAŻNE !!!
W związku z planowanym od dnia 1 stycznia 2014 r wejściem w życie odpowiednich przepisów nowelizacyjnych dotyczących mianowania  żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie prosi o kontakt osoby zamieszkałe  w powiecie garwolińskim i otwockim,  które posiadają niżej wymienione stopnie wojskowe, celem weryfikacji danych:


starszego plutonowego(starszego bosmanmata)

starszego plutonowego podchorążego(starszego bosmanmata podchorążego)

sierżanta sztabowego(bosmana sztabowego)

sierżanta sztabowego podchorążego(bosmana sztabowego podchorążego)

starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego)

starszego sierżanta sztabowego podchorążego(starszego bosmana sztabowego podchorążego)

młodszego chorążego sztabowego(młodszego chorążego sztabowego marynarki)

chorążego sztabowego(chorążego sztabowego marynarki)

 

 Prosimy o niezwłoczny kontakt (osobisty, telefoniczny lub pisemny) z Wojskową Komendą Uzupełnień w Garwolinie.

Osoba do kontaktu: p.  Krzysztof FILIKS (25 682-23-15) 


Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień:

poniedziałek                         7.30 - 17.00

wtorek - piątek                      7.30 - 15.30

Komendant WKU przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10.00 do 17.00 oraz
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie przyjmuje interesantów w sprawie skarg, petycji i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: w każy poniedziałek od 10.00 do 15.00


 

 

 

REKRUTACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie poszukuje ochotników do pełnienia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

 

PUNKTY  INFORMACYJNE:

do NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH-pok. nr 8,

do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ - pok. nr 9

czynne w  poniedziałki od 7.30 do 17.00,

wtorek-piątek od 7.30 do 15.30

                                                         

 

 

 

Odwiedziło nas od 13.01.2010 r.
 Liczniki